BOVENKARSPEL - Wethouder Lydia Groot heeft het startsein gegeven voor het project ‘Welzijn op Recept’. Het project is een initiatief van de huisartsenpraktijk Kreuger, gemeente Stede Broec en Ons Stede Broec. Welzijn op Recept richt zich op inwoners die bij de huisarts aankloppen met psychosociale klachten, maar waarvoor zware hulpverlening niet de best passende oplossing is. Welzijn op Recept biedt hiervoor een uitkomst. Door eerst passende ondersteuning in de buurt in te zetten, worden mensen actiever en komen beter in hun vel te zitten.

Win-win

Een groot deel van de mensen die regelmatig de huisarts bezoeken heeft psychische klachten, zoals sombere gevoelens, angst, piekeren, zich zorgen maken of vermindering van zelfvertrouwen. Het kan zijn dat een veranderende situatie leidt tot een punt waar mensen het even niet meer zelf kunnen. Denk aan het verlies van een dierbare, problemen in de relationele sfeer of in een werksituatie, of eenzaamheid.

In het project ‘Welzijn op project’ gebruiken professionals uit zorg en welzijn elkaars kracht om kwetsbare mensen te ondersteunen. Na een werkelijk ‘recept’ van de huisarts, gaat de sociaal werker samen met de klant op zoek naar passende activiteiten in de buurt die aansluiten bij de interesses van de klant. Dit kunnen creatieve of sportieve activiteiten zijn, rouwverwerking of lotgenotencontact of vrijwilligerswerk. Wethouder Lydia Groot: “Het project is een mooie samenwerking tussen de huisarts en Ons Stede Broec. Op deze manier vinden mensen die anders niet of nauwelijks bereikt worden hun weg en voelen zij zich gesterkt. Een win-win situatie voor alle partijen!”

Kick-off

Wethouder Groot, huisarts Kreuger en Ons Stede Broec gaven gezamenlijk het startsein voor de pilot die tot eind maart 2022 duurt. Na de pilotperiode kunnen andere huisartsenpraktijken in Stede Broec aansluiten.

Grote betrokkenheid
Het project wordt uitgevoerd door Huisartsenpraktijk Kreuger en praktijkondersteuners in Stede Broec, in samenwerking met Stichting Ons Stede Broec, Zorgkoepel West-Friesland, WFHO, Vicino, Gemeente Stede Broec, Medisch Centrum Stedebroec en Zorg Optimalisatie Noord-Holland (ZONH).