STEDE BROEC - De locatie voor Jeugdgezondheidszorg (JGZ) in Stede Broec gaat medio november verhuizen naar het voormalig politiebureau aan de Industrieweg. De huidige locatie in het Rigtershof is door de arbeidsinspectie afgekeurd. Oplossingen om de het binnenklimaat van locatie Rigtershof te verbeteren bleken niet realiseerbaar. Daarom is gekeken naar geschikte alternatieve locaties. Een onderzoek van de arbeidsinspectie, ingezet door de GGD, zorgde voor een versnelling vanwege door de arbeidsinspectie ingestelde deadlines. Het vinden van een passende locatie werd hierdoor zeer urgent. In een raadsvoorstel vraagt het college aan de raad de benodigde financiële middelen beschikbaar te stellen om een JGZ-locatie in het voormalig politiebureau te realiseren. De raad behandelt het voorstel in een speciaal ingeplande raadsvergadering op 7 september.

Het onderzoek van de arbeidsinspectie toonde aan dat de huidige locatie niet voldoet aan de wettelijke eisen Huisvesting Uitvoeringslocaties Jeugdgezondheidszorg van de GGD Hollands Noorden. Het binnenklimaat is onvoldoende te regelen (CO2 gehalte en temperatuur) waardoor bij een hoge binnentemperatuur zelfs afspraken afgezegd en verzet moeten worden. Ouders zijn eerder al per brief hiervan op de hoogte gesteld. De arbeidsinspectie heeft nu aangegeven dat de gemeente het maximale moet doen om de Jeugdgezondheidszorg vóór 24 november gehuisvest te krijgen op een locatie die wel aan deze wettelijke eisen voldoet.

Jeugdgezondheidszorg behouden

De GGD heeft een aantal wettelijke taken beschreven in de Wet Publieke gezondheid. Hieronder valt de Jeugdgezondheidszorg, zoals het consultatiebureau en bijvoorbeeld de schoolarts. De gemeente is verantwoordelijk voor de organisatie en heeft de uitvoering van de JGZ samen met de andere 15 andere gemeenten uitbesteed aan de GGD Hollands Noorden. Dit is vastgelegd in een gemeenschappelijke regeling. Wethouder Martien Krijger: ‘Ik ben blij dat we een geschikte locatie hebben gevonden. We vinden een consultatiebureau belangrijk voor onze inwoners, daarom willen we deze functie graag binnen onze gemeentegrenzen behouden. Het huidige consultatiebureau wordt druk bezocht. Deze nieuwe locatie kan met de nodige aanpassingen relatief snel gereed gemaakt worden en voldoet aan het programma van eisen van de GGD en arbeidsinspectie.’
Politiebureau

Het voormalig politiebureau in Grootebroek is recent aangekocht door de gemeente. Een deel wordt terug verhuurd aan de politie voor een steunpunt, wat de afspraak was bij de verkoop. Sinds juni dit jaar wordt ook een deel verhuurd als verblijfslocatie voor de 30 begeleiders van Oekraïense weeskinderen die in de Schuilhoeve zijn opgevangen. Er is nog ruimte vrij en in een deel hiervan komt de Jeugdgezondheidszorg. De exacte indeling en inpassing van de GGD-locatie wordt nu verder onderzocht.

Edward John Paulina, directeur publieke gezondheid van GGD Hollands Noorden, geeft aan blij te zijn dat de gemeente Stede Broec alles in het werk stelt voor het realiseren van een geschikte locatie voor de Jeugdgezondheidzorg. “Met het politiebureau kunnen we op een prachtige toekomstbestendige locatie de zorg bieden aan de inwoners.” De (technische) haalbaarheid van deze locatie wordt nu verder uitgewerkt door gemeente en GGD.