STEDE BROEC - Stede Broec krijgt als eerste gemeente in West-Friesland een eigen wijk GGD-er. Een vaste aanspreekpersoon bij wie, onder de vlag van Stichting Welzijn Stede Broec, signalen en zorgen rondom mensen met verward gedrag gemeld kunnen worden.

Gemeenten hebben de opgave om een goed werkende aanpak te realiseren voor mensen met verward gedrag. Een wijk-GGD’er blijkt een uitstekende verbinder in dit krachtenveld. Deze gaat namelijk zo snel mogelijk op de persoon met verward gedrag af om escalaties en onrust te voorkomen.

Korte lijnen en dichtbij de inwoner

De wijk-GGD’er helpt inwoners met verward gedrag de regie op hun leven weer op te pakken omdat ze die gaandeweg zijn verloren. Samen met de inwoner en andere instanties wordt bepaald welke aanpak en zorg nodig is.

Vroegtijdig en met elkaar
Wethouder Lydia Groot: “Ik ben blij met de inzet van de wijk-GGD’er in Stede Broec. De wijk-GGD’er staat dichtbij onze inwoners en zorgt als verbindende schakel samen met andere instanties dat zo snel mogelijk de juiste hulp geboden wordt aan mensen met verward gedrag.”

Contact

Bij signalen en zorgen over verwarde personen kunnen inwoners contact opnemen met Welzijn Stede Broec via telefoonnummer 0228 – 511528.

Pilot
De inzet van de wijk GGD’er is het resultaat van een samenwerking tussen de gemeenten Stede Broec en Stichting Welzijn Stede Broec. Het betreft een pilot vanaf september voor voorlopig een half jaar. Daarna wordt aan de hand van de resultaten besloten of er een vervolg komt.