GROOTEBROEK - Afgelopen vrijdag 30 juni was de uitreiking van de diploma’s op de Praktijkschool in Grootebroek. Praktijkonderwijs hoort bij het voortgezet onderwijs, maar mocht tot voor kort niet diplomeren.

Toch ontwikkelen praktijkschoolleerlingen zich. De praktijkscholen in Noord-Holland spraken eerder af deze ontwikkeling in beeld te brengen. De leerlingen leggen een examendossier aan, waarmee zij hun persoonlijke groei kunnen presenteren in een examengesprek.

Voor dit gesprek levert een van de andere scholen een examinator/assessor. Het examendossier kan ook nog dienen als portfolio bij sollicitatie-pogingen. Minister Slob omarmde dit idee en nu mag het praktijkonderwijs deze diplomering landelijk gaan invoeren. De minister besloot dit jaar een eerste diploma uit te reiken in Katwijk.

Trots
De school is er trots op dat wethouder Nootebos dit wilde doen in Stede Broec. Hij reikte een diploma uit aan Barry Wiegand. Barry werkt op de gemeentewerf.