STEDE BROEC - Wethouder Bart Nootebos (PvdA/GroenLinks) heeft aangekondigd het college van Stede Broec te verlaten vanwege het aanvaarden van een andere functie. Hij stopt per 1 december 2021 als wethouder van o.a. ruimtelijke ordening, wonen, verkeer & vervoer, duurzaamheid en erfgoed.

Bart maakt sinds mei 2012 deel uit van het college van burgemeester en wethouders en heeft zich in de 3 verschillende collegeperiodes ingezet voor ruimtelijke ordening, wonen, milieu, duurzaamheid, verkeer, monumenten en erfgoed.

Bijna 10 jaar wethouderschap

Tijdens 3 bestuursperiodes als wethouder heeft Bart veel voor de inwoners, ondernemers en verenigingen in Stede Broec kunnen betekenen. Hij behaalde mooie resultaten zoals de woon- en economische ontwikkelingen bij winkelcentrum Streekhof, diverse grote woningbouwplannen zoals Oosterweed en Waterweide maar ook kleinere “inbreiplannen” zoals Plan De Zwaan, de Sint Elisabethstraat en de renovatie van de remisewoningen in Grootebroek. Een betaalbaar en duurzaam woningaanbod voor diverse doelgroepen, van zowel de sociale koop- als sociale huurwoningen, staan bij hem hoog in het vaandel. Tijdens zijn collegeperiodes werden de eerste gasloze woningen in Stede Broec gerealiseerd en is de gemeente duurzamer geworden.

Na een bestuursperiode van bijna 10 jaar is het realiseren van de zorgbakkerij bij molen Ceres één van de projecten waar hij met trots aan terug denkt. De combinatie van zorg, sociaal ondernemerschap en een mooie voorziening voor de inwoners en bezoekers van Stede Broec zijn allemaal zaken waar hij zich met hart en ziel voor inzette.

Drie partijen coalitie blijft gehandhaafd
Het huidige college is ontstaan vanuit een 3 partijen coalitie van ODS, CDA en PvdA/GroenLinks waarbij uit elke coalitiepartij een wethouder zitting heeft in het college. De huidige 3 partijen coalitie blijft bestaan. Na het vertrek van wethouder Nootebos zullen wethouders Groot en Slagter de portefeuilles van wethouder Nootebos tot aan de verkiezingen in maart 2022 waarnemen. Hoe de portefeuilleverdeling er precies komt uit te zien zal in de komende periode worden uitgewerkt.

Nieuwe groene uitdaging

Bart heeft een functie geaccepteerd bij Eelerwoude als projectleider Ruimtelijke Ontwikkeling. Dat is een adviesbureau gericht op landschap en natuurontwikkeling en streeft naar 100% natuur inclusief.

Omdat hij tot 1 december wethouder blijft, neemt hij pas richting het einde van het jaar afscheid.