STEDE BROEC - Vanaf 6 januari vinden er gedurende 2 weken herstelwerkzaamheden plaats aan de riolering in de PJ Jongstraat. Hiervoor wordt de weg op verschillende locaties, op diverse momenten open gebroken om de riolering vrij te graven. Na de rioleringswerkzaamheden wordt de asfaltweg tijdelijk dicht gemaakt met klinkers.

Wat merkt u ervan?
Tijdens de werkzaamheden is de PJ Jongstraat afgesloten voor auto en vrachtverkeer. Door middel van bebording wordt er een omleidingsroute aangegeven. Fietsers en voetgangers kunnen er wel langs. Wij proberen de overlast zoveel mogelijk te beperken.