STEDE BROEC - De ontwikkeling van het centrum van Stede Broec tot een mooi dorpshart krijgt steeds meer vorm. De volgende stap is het opnieuw inrichten van het Streekplein en de stationsomgeving en nieuwbouw rond het plein. Hiervoor stelde de gemeenteraad het beeldkwaliteitsplan vast.


De afgelopen jaren is het Streekhof uitgegroeid tot een mooi winkelcentrum. Ook is het gebied voor het gemeentehuis aangepast en ligt daar nu het Streekplein. Het vervolg is de ontwikkeling van fase 5 Streekhof, vernieuwing van de bebouwing en het verbeteren en groener inrichten van de openbare ruimte.

Beeldkwaliteitsplan

De gemeenteraad stelde 6 juli 2023 voor de nieuwe inrichting van het Streekplein en de stationsomgeving het beeldkwaliteitsplan voor Centrum Zuid vast. In het beeldkwaliteitsplan staan richtlijnen voor het uiterlijk van de gebouwen en de openbare ruimte zoals het groen. Nieuwe plannen moeten daaraan voldoen. De raad vraagt bij de invulling van het gebied extra aandacht voor een gezellig, levendig plein.

Woningbouw in centrum

In het gebied is ruimte om 200 appartementen te bouwen. Een aantal ontwikkelingen is al in uitvoering. De bouw van 52 appartementen in het plan De Zes Steden is bijna klaar. Dit plan komt op de plek van het voormalig OpMaat-gebouw (Middenweg 7). Ook wordt gebouwd op de plek van Middenweg 5 (Woonschakel). Daar komen 14 sociale huurappartementen.

Daarnaast is aan de kant van ijssalon Vivaldi plaats voor een appartementenblok met een binnentuin. En op de plek van het vroegere Rabobankkantoor (De Middend 1 en 3) en Tandheelkundig Zorgcentrum Streekhof (De Middend 5) kunnen appartementen worden gebouwd boven winkels, horeca en zorgvoorzieningen.

In 2023 verwacht de gemeente een aanvraag van ontwikkelaars voor een sloop- en omgevingsvergunning voor De Middend 1 en 3. De bouw kan dan eind 2025 klaar zijn. De nieuwe bebouwing op De Middend 5 verwachten we in 2027.

Inrichting openbare ruimte

Voor de inrichting van de openbare ruimte tussen het Streekhof en het station is een eerste ontwerp gemaakt. Dit voorontwerp wordt nu verder uitgewerkt. In het ontwerp zijn onder andere de volgende aanpassingen meegenomen:

  • Vernieuwen van het parkeerterrein P&R bij het station onder andere met meer groen en verharding die water doorlaat;
  • Verwijderen van de middenberm bij het station waardoor ruimte is voor nieuwe groenstroken;
  • Verleggen van de rijbaan van de Middend ter hoogte van de nieuwbouw;
  • Voetgangerstraat met bomen tussen het station en het Streekplein.
  • Uitbreiden van het Streekplein en groen aan de randen, het parkeerterrein vervalt er blijft wel ruimte voor de markt en evenementen.

Participatie

Het beeldkwaliteitsplan is in overleg met de ontwikkelingspartners van het gebied gemaakt. Ook spraken we met de denktank, die bestaat uit omwonenden, ondernemers en andere belanghebbenden, en met de marktkooplieden over de inrichting van de openbare ruimte en het beeldkwaliteitsplan. Als vervolg op de inloopavond in 2022 konden inwoners ideeën en aandachtspunten delen op het participatieplatform samen.stedebroec.nl. Ook bij de uitwerking van de plannen door de ontwikkelaars worden inwoners betrokken.

Publicatie beeldkwaliteitsplan

Het beeldkwaliteitsplan geldt vanaf 29 juli 2023. De officiële publicatie van het beeldkwalteitsplan staat overheid.nl “Beeldkwaliteitsplan Stede Broec Centrum Zuid’

Subsidie provincie

De ontwikkeling van de nieuwe woningen in het centrum is onderdeel van het plan voor de ontwikkeling van Stede Broec Centrum-Zuid. Dit plan is mede mogelijk door subsidie van de provincie Noord-Holland.

Meer informatie over Centrumplan Stede Broec Zuid.

Vervolg

Het voorontwerp gaat men uitwerken. Hiervoor zijn ook onderzoeken nodig. De uitwerking stemt men af met de ontwikkelaars en de nutsbedrijven. Daarna maakt men een definitief ontwerp en een berekening van de kosten. Als de gemeenteraad moet hierover een besluit heeft genomen, kan de uitvoering beginnen.