STEDE BROEC - De gemeenteraad van Stede Broec gaat vanaf 11 juni weer fysiek vergaderen maar wel op verschillende locaties. De raadsvergadering wordt gehouden in het gemeentehuis van Drechterland. De commissievergaderingen vinden plaats in het gemeentehuis van Stede Broec.

Door de beperkte ruimte in de raadszaal van Stede Broec wijkt de gemeenteraad uit naar de raadszaal van het gemeentehuis in Hoogkarspel. Daar is een bijeenkomst met de hele raad mogelijk waarbij de raadsleden 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden.

Inspreken op vergadering? Aanmelden
Als u wilt inspreken op een raads- of commissievergadering, moet u zich vooraf aanmelden. Doet u dit minimaal 24 uur voor het begin van de vergadering bij de griffie via griffie@stedebroec.nl of 0228-534128. Uw aanmelding geldt voor 1 persoon.
Ook kunt u inspreken door het geven van een schriftelijke reactie, het laten voorlezen van een reactie of via videobellen. Voor informatie over deze mogelijkheden kunt u contact opnemen met de griffie.

Agenda
- 11 juni - commissie Regionale, bestuurlijke en financiële zaken: o.a. jaarrekeningen en begroting diverse gemeenschappelijke regelingen
- 15 juni – commissie Grondgebiedzaken: o.a. jaarrekening en begroting diverse gemeenschappelijke regelingen, bestemmingsplan Middenweg 7 en principeverzoek De Gouwe Stek
- 16 juni – commissie Samenleving: o.a. jaarrekening en begroting diverse gemeenschappelijke regelingen en Rekenkamerrapport Jeugdzorg
- 18 juni – commissie Regionale, bestuurlijk en financiële zaken: jaarrekening gemeente Stede Broec en kadernota 2020 – 2024
- 25 juni – raadsvergadering

De vergaderingen zijn via internet online live te volgen op www.stedebroec.nl/gemeenteraad Daar vindt u ook de agenda’s van de vergaderingen.