STEDE BROEC - Maandag reikte Burgemeester Wortelboer tijdens de lintjesregen twee onderscheidingen uit. Hij ging langs bij de decorandi en reikte buiten de onderscheiding uit.


De heer Christiaan Wilhelmus Theresia Oud (roepnaam Chris), Lutjebroek

Is benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau. Zijn verdiensten:

  • 1982-1984 Coach voetbalvereniging Zouaven

Van 1982 tot 1984 was Chris Oud coach van een voetbalteam van voetbalvereniging Zouaven. Hij besteedde daaraan 3 uur per week

  • 1987-1989 Leider Scouting Bovenkarspel

Van 1987 tot 1989 was Chris Oud leider bij de scouting. Hij had de leiding over de wekelijkse clubavonden met ongeveer 30 scoutingleden. Hij leidde daarnaast eens per jaar het zomerkamp van 7 dagen. De voorbereidingen van het kamp zijn hierin niet meegenomen.

  • 1990-heden Zorgpelgrim bij VNB

Jaarlijks gaat de heer Oud een week mee op bedevaart naar Lourdes met de VNB. VNB is officieel erkend door de Nederlandse bisschoppen­conferentie en organiseert sinds 1883 bedevaarten naar Lourdes in Frankrijk. Hij begeleidt en verzorgt pelgrims die op diverse manieren zorg en begeleiding nodig hebben. De inzet van vrijwilligers als Chris, maken het mogelijk dat er voor deze groep pelgrims met een zorgbehoefte bedevaartstochten georganiseerd kunnen worden. Elke vrijwilliger betaalt voor de bedevaart het zogenaamde functietarief voor vrijwilligers. En daarvoor mag je 6 dagen hard en vele uren werken.

  • 1992-heden Koster, klein onderhoud en voorraadbeheer voor de Parochie Heilige Nicolaas

De heer Oud heeft in de parochie heilige Nicolaas in Lutjebroek de functie van koster. Hij doet dat als vrijwilliger. Dagelijks komt hij in de kerk en treft daar alle voorbereidingen voor uitvaarten, dopen, huwelijken en de weekendvieringen. Ook is hij de man die de kerk opent en sluit voor onderhoudswerkzaamheden, koorrepetities, vergaderingen, rondleidingen en nog veel meer.

Voor de pastor is hij een steun en toeverlaat. Hij kan altijd een beroep op Chris Oud doen. Niets is hem teveel. Chris is dienend, oplossingsgericht en punctueel. Daarnaast heeft hij voor iedereen een luisterend oor. De heer Oud is vanaf 1992 hulpkoster en vanaf 1993 hoofdkoster. Hij steekt al 28 jaar elke dag een kaarsje op. De heer Oud is ook lid van het herenkoor. Daarnaast verzorgt hij de doopdiensten, huwelijken, uitvaarten en speciale diensten.

Henrik Vriend (roepnaam Henk), Enkhuizen

Is benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau.

Zijn verdiensten:

  • 1995-heden: Bestuurslid / voorzitter muziekvereniging Crescendo Bovenkarspel

De heer Vriend is al 40 jaar bezielend lid van muziekvereniging Crescendo. In deze 40 jaar heeft hij zich zeer verdienstelijk gemaakt voor de vereniging. Naast het spelen op de trompet is hij ook al 25 jaar bestuurslid waarvan een groot aantal jaren voorzitter van de vereniging. In zijn rol als bestuurslid heeft hij ook contact met diverse andere verenigingen en organisaties waardoor hij ook een maatschappelijke en sociale functie vervult in Bovenkarspel. Mede door Henk's bestuurlijke kwaliteiten en zijn sociale houding kan de vereniging meekomen in de maatschappij van nu.

  • 1997-heden: Secretaris Stichting Pampus, Bovenkarspel

De stichting Pampus bestaat dit jaar 25 jaar en is opgericht om het beheer uit te voeren ten aanzien van clubgebouw Pampus aan de Zuiderdijk te Bovenkarspel. Dit clubgebouw wordt vanaf de ingebruikname gebruikt door de hengelsportvereniging “de Vrolijke Visser/het Grootslag” en muziekvereniging Crescendo. De heer Vriend zit sinds 1997 in het stichtingsbestuur, waarvan het grootste deel als secretaris.

*De heer Henk Vriend woont weliswaar net over de grens in Enkhuizen, maar omdat zijn vrijwillige activiteiten geheel zijn gericht op Stede Broec is ervoor gekozen om de uitreiking door de burgemeester van Stede Broec te laten doen, uiteraard met goedkeuring van de burgemeester van Enkhuizen.