STEDE BROEC - Mevrouw Ellen Dudink-Dol legt om persoonlijke redenen tijdelijk haar raadslidmaatschap neer. Burgemeester Wortelboer heeft haar verzoek hiertoe gehonoreerd. Mevrouw Dudink-Dol is fractievoorzitter van Eerlijk Leefbaar Stede Broec (ELS). Haar stoel in de raad wordt de komende vier maanden opgevuld door de heer Rob Kuipers. Hij legt hiervoor op 28 maart de eed af. De heer Kuipers is al enige jaren commissielid en dus geen onbekende in de raadszaal van Stede Broec.