BOVENKARSPEL - In december is gestart met de sloop van het oude Gezinspaviljoen in Bovenkarspel. Het pand voldeed na bijna 60 jaar niet meer aan de eisen van deze tijd. Zo zijn de wensen en behoeften van mensen veranderd en wordt er tegenwoordig, doordat mensen langer thuis wonen, in woonzorglocaties als het Gezinspaviljoen intensievere zorg geboden. De huidige locatie raakte hier steeds minder geschikt voor. De sloopwerkzaamheden zijn nu in volle gang. Vervolgens wordt op deze plek een nieuw verzorgingshuis gebouwd volgens het concept Beschermd Wonen.


Beschermde woonvorm
In het nieuwe Gezinspaviljoen wordt ingespeeld op de woonwensen van ouderen in Stede Broec, ook als de behoefte aan zorg en ondersteuning toeneemt.

Het Gezinspaviljoen wordt geschikt gemaakt voor mensen met een zwaardere zorgvraag (onder andere mensen met dementie). Dit betekent een beschermde woonvorm met 24 uur en 7 dagen in de week professionele zorg dichtbij. Het wordt een volwaardig woonconcept met tweekamer appartementen met eigen badkamer en keuken.

Dit wordt aangevuld met een sociale leefomgeving voor ontmoeting, activiteiten en welbevinden. Door deze manier van wonen, kunnen bewoners zoveel mogelijk kun eigen keuze blijven maken. Het idee is ook dat kwetsbare ouderen en hun partner en familie onderdeel blijven uitmaken van de gemeenschap, betrokken blijven bij de activiteiten die in het dorp plaatsvinden en in staat worden gesteld andere dorpsgenoten te blijven ontmoeten.