STEDE BROEC - Verenigingen en inwoners van Stede Broec zien mogelijkheden voor een sport- en recreatielandschap Stede Broec aan de Wijzend-Raadhuislaan in Grootebroek. Na een uitgebreid participatietraject ligt er nu een masterplan voor dit gebied. De gemeenteraad neemt hierover op 30 maart 2023 een besluit.

De gemeente ziet samen met de sportverenigingen in de toekomst kansen voor een nieuw sport- en recreatielandschap bij het sportcomplex van Zouaven en SAV. In verschillende inventarisatierondes heeft de gemeente een beeld gekregen van wensen en aandachtspunten. Verschillende scenario's zijn besproken met gebruikers van het sportcomplex, grondeigenaren, inwoners, andere sportverenigingen en organisaties en geïnteresseerden. Aan de hand van alle reacties is een masterplan gemaakt.

Masterplan

In het masterplan is op basis van een voorkeursscenario een globaal schets gemaakt van hoe het gebied er in de toekomst uit zou kunnen zien. Het geeft de kaders aan voor het verder uitwerken van het plan. Bij het Masterplan hoort ook een raming van de kosten en een onderzoek naar de gevolgen voor het verkeer en het parkeren. Deze stukken kan iedereen bekijken via de website samen.stedebroec.nl. Op deze website is ook andere informatie te vinden over het sport- en recreatielandschap.

Bestemmingsplan
Na het vaststellen van het masterplan volgt het maken van een bestemmingsplan voor het gebied waar het sport- en recreatielandschap moet komen. In 2021 besloot de gemeente de Wet voorkeursrecht gemeente toe te passen op de gronden rondom het sportcomplex Zouaven-SAV. Met de vaststelling van het bestemmingsplan wordt het gevestigde voorkeursrecht verlengd met 10 jaar. Het streven is in 2024 het bestemmingsplan vast te stellen.

Ontwikkeling sportlandschap Stede Broec

Het ontwikkelen van het sportlandschap is een lange termijnproject. Het masterplan is de basis voor het verder uitwerken van het plan. De volledige inrichting van het gebied duurt na het vaststellen van het masterplan minimaal 5 tot 15 jaar. In die tijd kunnen de vraag en behoefte aan nieuwe sportverenigingen, accommodaties en sportvelden veranderen. Daarom is het plan flexibel. Er is rekening gehouden met ruimte voor een flexibele invulling. Daar kunnen nieuwe ontwikkelingen een plek krijgen.

Besluit masterplan
Op 16 maart 2023 besprak de commissie Regionale, bestuurlijke en financiële zaken het masterplan ‘Een nieuw sport- en recreatielandschap Stede Broec’. De gemeenteraad neemt hierover op 30 maart 2023 een besluit