GROOTEBROEK - Gemeente Stede Broec heeft de Oekraïense weeskinderen en hun begeleiders afgelopen maandag welkom geheten in de Schuilhoeve. De groep van 46 weeskinderen, hun 34 begeleiders (en 5 kinderen van de begeleiders) komt uit een weeshuis in Dnipro en verbleef sinds medio 2022 tijdelijk op een noodopvanglocatie in de gemeente Neder-Betuwe. De gemeente Stede Broec heeft met de Schuilhoeve een geschikte locatie beschikbaar gesteld waar deze groep in principe één jaar kan verblijven.


De kinderen (in de leeftijd van 1 tot 7 jaar) en hun begeleiders kunnen niet allemaal op de Schuilhoeve terecht. Daarom is voor een groot deel van de begeleiding huisvesting gevonden in het leegstaande deel van het politiebureau aan de Industrieweg. Dit pand is aangepast om tijdelijke (nood)huisvesting mogelijk te maken. Zo kunnen de begeleiders, die in wisselende 24-uurs roosters actief zijn, in de nabijheid van het weeshuis ontspannen in een eigen omgeving.

Onderwijs en zorg
Een deel van de kinderen is leerplichtig. Zij starten deze week al met het volgen van onderwijs. De Muziekunie heeft hiervoor één lokaal beschikbaar gesteld in hun gebouw. Met hulp van het schoolbestuur van het Palet zijn er twee docenten en twee onderwijs assistenten gevonden die heel graag deze kinderen les willen geven. Voor de weeskinderen en begeleiders is verder passende zorg gevonden, zoals één huisarts voor alle kinderen van het weeshuis.

Vrijwilligers
Om de kinderen en begeleiders te bieden wat ze nodig hebben is de hulp van vrijwilligers hard nodig. Inmiddels hebben er 50-55 vrijwilligers zich aangemeld. Er is nog meer behoefte aan hulp voor bijvoorbeeld het organiseren van activiteiten voor de kinderen. Ook praktische hulp is welkom, zoals helpen bij het bestellen van de boodschappen of het wegwijs maken in de omgeving. Het Vrijwilligerspunt coördineert alle vrijwillige inzet. Aanmelden kan dan ook via de website van het Vrijwilligerspunt: www.vrijwilligerspunt.com, bij het ‘Laatste nieuws’ staat een bericht met link naar het aanmeldformulier. Voor al het vrijwilligerswerk is een Verklaring Omtrent Gedrag onderdeel van het aanvraagproces. Daarmee waarborgen we de veiligheid van de kinderen.

Opvang voor specifieke doelgroep
De gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland werken vanaf maart 2022 samen om de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne binnen deze gemeenten te realiseren. De Rijksoverheid heeft aan gemeenten gevraagd om, naast de reguliere vluchtelingenopvang, ook mee te zoeken naar geschikte opvangplekken voor specifieke doelgroepen zoals weeskinderen. Na een inventarisatie is ‘de Schuilhoeve’ op de Zesstedenweg 159 in Grootebroek geschikt bevonden voor minderjarige Oekraïense weeskinderen. Dit gebouw heeft al eerder gediend als weeshuis. De gemeente heeft het gebouw in het najaar van 2022 gehuurd van Stichting Parlan en met beperkte aanpassingen gereed gemaakt voor opvang. Ook is in de afgelopen periode de voorbereidingen getroffen om zorg en onderwijs te organiseren.