BOVENKARSPEL - In de week van 11 januari starten we met het vervangen van de dam tussen de Prins Willem Alexanderlaan en het Nassaupark in Bovenkarspel door een brug. Dit is nodig om een vaarverbinding te maken naar de nieuwe woonwijk Waterweide in Grootebroek.


Om de huizen in Waterweide aan te sluiten op het regionale vaarnetwerk zijn inmiddels een aantal aanpassingen uitgevoerd:

  • Er is een nieuwe fietsbrug aangelegd in het pad van Amiens op de plek waar eerst een lage duiker zat. Deze sloot komt uit op de sloot naast de provinciale weg.
  • Er is door het hoogheemraadschap een nieuwe stuw aangelegd in de sloot naast de provinciale weg ter hoogte van Waterweide. waardoor het waterpeil in die sloot verhoogd kon worden naar het vaarpeil. De bestaande stuw in de sloot naast de provinciale weg nabij het park is ook verwijderd.
  • De dam die de Prins Willem Alexanderlaan met het Nassaupark verbindt, wordt vervangen door een brug.

Werkzaamheden brug
De werkzaamheden rondom de aanleg van de brug starten in de week van 11 januari en duren tot en met 31 maart 2021. Na Pasen komt er nieuwe bestrating voor en achter de nieuwe brug. De verkeersdrempel aan de Prins Willem Alexanderlaan wordt verlengd tot de nieuwe brug. Deze werkzaamheden duren ongeveer tot eind mei. Tot die tijd blijft de dam in gebruik. Als de brug en de bestrating klaar is, halen we deze dam weg en is de vaarverbinding klaar! Deze zomer kunnen de nieuwe bewoners van Waterweide zich verheugen op fijne vaartochtjes door de gemeente.

Input door omwonenden
De bewoners van het Nassaupark zijn vooraf benaderd en hebben input gegeven op het ontwerp.