STEDE BROEC - Mantelzorgers zijn onmisbaar. Daarom wil de gemeente Stede Broec ook dit jaar weer alle mantelzorgers in het zonnetje zetten. Het langdurig en intensief zorgen voor een naaste moet namelijk beloond worden.

Een moment voor u zelf
Veel inwoners zorgen regelmatig voor een familielid, kennis of buurman. Deze mensen wil de gemeente bedanken door ze uit te nodigen voor onze mantelzorgmiddag. Deze middag is op donderdag 31 oktober van 12.00 tot 14.30 uur bij Hét Postkantoor in Bovenkarspel. Er is dan tijd om te ontspannen, maar ook tijd om met andere mantelzorgers te praten en ervaringen uit te wisselen onder het genot van een heerlijke lunch. De gemeente nodigt alle geregistreerde mantelzorgers per brief uit, hierin staat hoe u zich kunt aanmelden voor de middag.

Nog niet geregistreerd?
Wel mantelzorger, maar nog niet geregistreerd? Registreer dan snel en gemakkelijk via www.stedebroec.nl/registratie-mantelzorgers Hierna nemen wij contact met u of u ook naar de middag wilt komen. Vanaf dit jaar maken wij begin december een bedrag van € 50,- per bank over aan alle geregistreerde mantelzorgers, ook als u niet bij de middag aanwezig bent.

Zorg overnemen
De middag is bedoeld voor u als mantelzorger. Als u vervangende zorg nodig heeft voor degene voor wie u zorgt, kunt u contact met ons opnemen.