BOVENKARSPEL - Op 26 maart beslist de gemeenteraad over een voorstel om de lokale toegang naar Wmo-ondersteuning en jeugdhulp in Stede Broec te centraliseren. Dit betekent voor inwoners één centrale toegang voor vragen over welzijn, zorg, hulp en ondersteuning. De verwachting is dat inwoners vanaf 1 september terecht kunnen bij dit fysieke informatiepunt bij de Stichting Welzijn Stede Broec. Het informatiepunt zal ook telefonisch en online bereikbaar zijn.


Kans om dienstverlening verder te verbeteren
Op 27 juni 2019 is de visie sociaal domein vastgesteld met een amendement voor het centraliseren van de lokale toegang. De visie richt zich erop, dat inwoners zo lang mogelijk zelfstandig kunnen meedoen aan de samenleving. Hulp en ondersteuning is er zoveel mogelijk op gericht zorg en meer, langdurige en intensievere hulp te voorkomen of uit te stellen. Hierdoor kunnen voorzieningen langer beschikbaar, toegankelijk en betaalbaar blijven.

“Deze ontwikkeling biedt kansen om de dienstverlening aan inwoners van Stede Broec verder te verbeteren. Daarbij helpt slimme efficiënte samenwerking kosten beheersen.”: aldus wethouder Lydia Groot.

Samenwerking Stichting Welzijn en gemeente Stede Broec verandert
De gemeente en Stichting Welzijn Stede Broec werken, vanuit meer locaties, al langer samen in de toegang van zorg en welzijn. Dit gebeurt straks vanuit één toegang op één plek voor alle vragen van inwoners. De medewerkers bij de lokale toegang gaan onderzoek doen en (keukentafel) gesprekken voeren over hulpvragen. Medewerkers kunnen direct hulp of ondersteuning bieden of inwoners krijgen een verwijzing. Voor specifieke hulpvragen over jeugdhulp en de Wmo kan een afspraak met het wijkteam nodig zijn om de benodigde hulp of zorg te organiseren.

Waar kunnen inwoners terecht?
De fysieke locatie van het wijkteam blijft de huidige locatie van Stichting Welzijn Stede Broec, waar medewerkers van de stichting en van de gemeente Stede Broec in één team gaan samenwerken. De gemeente geeft invulling aan de backoffice, geeft beschikkingen af, verzorgt de financiële controle en blijft verantwoordelijk.

Stappen na het raadsbesluit
Nadat de gemeenteraad een besluit neemt, starten de voorbereidingen voor het organiseren en inrichten van de nieuwe werkwijze en de toegang. De verwachting is dat inwoners vanaf 1 september bij de vernieuwde toegang terecht kunnen.’