STEDE BROEC - Op woensdagmiddag 4 januari van 14.00 – 16.00 uur kunnen ingezamelde kerstbomen worden ingeleverd op de gemeentewerf aan De Tocht 10 in Bovenkarspel. Voor elke, door een inwoner, ingeleverde kerstboom wordt op de inleverplaats direct €0,50 en één loterij bon uitbetaald. Alle ingeleverde kerstbomen worden na de inzameling gecomposteerd en geschikt gemaakt voor hergebruik.

Heeft u meer dan 30 kerstbomen verzameld en ons daar gisteren over gebeld? Helaas hebben wij te maken met een technisch probleem, waardoor het kan zijn dat uw adres niet meer op onze lijst staat. Als wij vandaag nog niet bij u langs zijn geweest, dan vragen wij om nogmaals contact met ons op te nemen via tel. 0228-510111.

Voor deze grote partijen verzamelde kerstbomen wordt een bon afgegeven. Deze bon kan op woensdagmiddag 6 januari tussen 14.00 en 16.00 uur bij de gemeentewerf aan De Tocht 10 in Bovenkarspel worden ingeleverd. Daar worden het verdiende geld en de lootjes uitgereikt.

Loterij en trekking

Er zijn diverse cadeaubonnen te winnen. Bedrijven zijn van deelname uitgesloten. Op 9 januari 2023 zal wethouder Nico Slagter de trekking van de loterij verrichten. De uitslag wordt bekendgemaakt op de website en op de gemeentelijke voorlichtingspagina. De prijswinnaars kunnen hun prijs vanaf 12 januari tijdens openingstijden afhalen bij de balie van het gemeentehuis.

Gecomposteerd en hergebruikt

Alle ingeleverde kerstbomen worden na de inzameling gecomposteerd en geschikt gemaakt voor hergebruik. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Team Uitvoering, tel: 0228-510111.