BOVENKARSPEL - Van 20 t/m 22 april is het kermis in Bovenkarspel. Geniet ervan met vrienden en familie! De afspraak is NIX18: geen drank… ook niet tijdens de kermis.

Wist u, dat kermis naast de feestdagen en de zomervakantie één van de meest gebruikelijke momenten is, waarop kinderen onder de 18 toch alcohol krijgen/drinken? En dat velen van boven de 18 denken dat alle remmen los mogen en kunnen, wat betreft alcoholgebruik?

Wees bewust van wat u drinkt en van het voorbeeld dat u daarmee geeft. En hebt u kinderen onder de 18? De afspraak is NIX18: geen drank… ook niet tijdens de kermis.

De gemeente Stede Broec wenst u een hele gezellige kermistijd samen met kinderen, vrienden en buurtgenoten. De saamhorigheid staat voorop!