BOVENKARSPEL - Het Streekhof is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot hét dorpshart van gemeente Stede Broec. Door nieuwbouw en het opnieuw inrichten van dit gebied wordt het centrum nog aantrekkelijker. We gaan het Streekplein en de stationsomgeving meer met elkaar verbinden. Daarbij kijken we verder dan alleen de inrichting van de openbare ruimte. In de nieuw te bouwen panden rond het plein komt op de begane grond ruimte voor zorg, horeca of ondernemers. Daarboven komen appartementen.


Na de vorige inloopavond zijn er vervolgstappen gezet. Het beeldkwaliteitsplan met de richtlijnen voor de bebouwing en de openbare ruimte is vastgesteld. Projectontwikkelaar Kuin bv gaat een nieuwe invulling geven aan de panden rond het Streekplein: het voormalig Rabobankkantoor (De Middend 1 en 3) en Tandheelkundig Zorgcentrum Streekhof (De Middend 5). Hoe dat eruit gaat zien, laten wij graag samen met de projectontwikkelaar aan u zien op de inloopavond op 22 april. U bent van harte welkom!

Inloopavond 22 april

U kunt het plan voor de bouw van de nieuwe panden en de nieuwe inrichting rond het Streekplein bekijken op maandag 22 april. De projectontwikkelaar laat tekeningen zien die een beeld geven van de nieuwe situatie. U kunt de projectontwikkelaar hierover vragen stellen. Ook zijn medewerkers van de gemeente aanwezig om antwoord te geven op uw vragen.

Waar: oude Rabobankkantoor, De Middend 1 en 3 in Bovenkarspel
Wanneer: maandag 22 april 2024
Tijdstip: 19:00 tot 20:30 uur

Vragen

Heeft u vragen dan kunt u met ons contact opnemen via mail: gemeente@stedebroec.nl of bel naar 140228. Het plan is na de inloopbijeenkomst ook te vinden op de website samen.stedebroec.nl.