STEDE BROEC - Wethouder Bart Nootebos ontving zondag 12 september tijdens de Open Monumentendag de eerste folder over de geschiedenis van café ‘De Gekroonde Zwaan’. Tot 1980 stond dit café in Grootebroek langs de Zesstedenweg tussen de Raadhuislaan en de kerk het café ‘De Gekroonde Zwaan’.

Op deze plek lag al vanaf de late Middeleeuwen een herberg. In 2016 en 2018 kregen archeologen van Archeologie West-Friesland de kans om dit terrein te onderzoeken. Het onderzoek van de herberg gaf een uitgebreide blik op de spullen die de Grootebroekers gebruikten in de dorpskroeg.

Plan De ZwaanDe plek van het café is nu onderdeel van een kleinschalige woningbouwplan van 5 woningen die in 2021 zijn opgeleverd.

Uit het onderzoek blijkt dat dit deel van Grootebroek pas rond 1300 geschikt is gemaakt voor bewoning. Voor deze tijd was het een zompig veen, een ‘broek’. In deze periode hoogde men het stuk langs de Zesstedenweg op met een pakket klei van meer dan een meter dikte. Uit deze fase ontbraken resten van een huis, maar de vondst van enkele kuilen en een waterput vormde weleen aanwijzing voor bewoning op terrein.

Vondsten uit de herbergDe aanwezigheid van kledinginsignes (kledingspeld) uit de late 14de en 15de eeuw zou passend kunnen zijn voor een herberg, waar reizigers en inwoners samenkomen. Stukken van diverse steengoed kannen, waaruit bier werd gedronken, duiden ook op de aanwezigheid van een herberg.

Uit een belangrijk akte uit het begin van de 18e eeuw blijkt dat de sloot tussen de herberg en het raadhuis gedempt wordt. Deze gedempte sloot is tijdens het archeologisch onderzoek aan de westzijde van het terrein onderzocht. Daaruit kwamen vondsten tevoorschijn, voornamelijk uit de 17de en vroege 18de-eeuw.

Rond de 18e eeuw werd de herberg vervangen door een stolpboerderij en kreeg de herberg meer de rol van café. De Stede werd weer platteland. Na en brand en wederopbouw in 1915 werd het dorpscafé in 2008 gesloopt.

U kunt de folder bekijken via: https://www.archeologiewestfriesland.nl/publicatie/aiwf-26

FolderDe folder is vanaf zaterdag af te halen bij de Historische Verening Oud Stede Broec. En staat ook op www.archeologiewestfriesland.nl

Wie de gedrukte brochure gratis per post wil ontvangen kan een mail sturen naar p.leek@hoorn.nl o.v.v. uw adres.