GROOTEBROEK - Gemeente Neder-Betuwe, Stichting Ruth en de gemeente Stede Broec hebben afspraken gemaakt over de verhuizing van een Oekraïens weeshuis van het dorp Kesteren naar Grootebroek. De weeskinderen en huh begeleiders zijn in 2022 vanuit Oekraïne naar Nederland gevlucht vanuit Dnipro, een stad zo’n 150 km ten zuiden van Kiev.


Opvang voor specifieke doelgroep

De gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland werken vanaf maart 2022 samen om de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne binnen deze gemeenten te realiseren. De Rijksoverheid heeft aan gemeenten gevraagd om, naast de reguliere vluchtelingenopvang, ook mee te zoeken naar geschikte opvangplekken voor specifieke doelgroepen zoals weeskinderen. Na een inventarisatie is ‘de Schuilhoeve’ op de Zesstedenweg 159 in Grootebroek geschikt bevonden voor minderjarige Oekraïense weeskinderen. Dit gebouw heeft al eerder gediend als weeshuis. De gemeente heeft het gebouw in het najaar van 2022 gehuurd van Stichting Parlan en met beperkte aanpassingen gereed gemaakt voor opvang.

Weeshuis uit Dnipro

In de gemeente Neder-Betuwe verblijven sinds medio 2022 groep weeskinderen uit een weeshuis in Dnipro. De gemeente werkt hierbij samen met Stichting Ruth. Het betreffende weeshuis bestaat uit 46 weeskinderen (in de leeftijd van 1 tot 8 jaar) en 30 begeleiders. Deze Oekraïense vluchtelingen worden tijdelijk opgevangen op een noodopvanglocatie waar ze niet langer kunnen verblijven. Doordat de gemeente Stede Broec een geschikte locatie beschikbaar heeft gesteld voor deze doelgroep, hebben beide gemeenten contact met elkaar gezocht om de mogelijkheden te bespreken.

Huisvesting voor begeleiders

Na veelvuldig en goed overleg zijn de gemeente Neder-Betuwe, Stichting Ruth en de gemeente Stede Broec tot de conclusie gekomen dat ‘de Schuilhoeve’ uitermate geschikt is om de kinderen uit het weeshuis en enkele begeleiders op te vangen. Voor de overige begeleiders, die in wisselende 24-uurs roosters actief zijn, is passende huisvesting op een andere locatie gevonden. Dit is het ‘voormalige’ politiebureau aan de Industrieweg 15C in Grootebroek. Zo kunnen de begeleiders in nabijheid van het weeshuis ontspannen in een eigen omgeving. Burgemeester Ronald Wortelboer: ‘‘Vanaf de inval in Oekraïne heb ik de barmhartigheid van onze gemeenschap gezien. Er ontstonden verschillende initiatieven om hulp te bieden en deuren werden geopend om Oekraïense vluchtelingen op te vangen. Ook deze groep Oekraïense weeskinderen en begeleiders verwacht ik op eenzelfde wijze te ontvangen.’’

Vervolg

Het voormalig politiebureau is sinds januari 2023 eigendom van de gemeente Stede Broec. De komende periode wordt een deel van de beschikbare ruimte aangepast om tijdelijk (nood)huisvesting voor zo’n 30 Oekraïense begeleiders mogelijk te maken. Daarbij gaat het om bijvoorbeeld het verwijderen van de overgebleven kantoorinrichting, het creëren van een eigen ingang en het plaatsen van sanitaire en kookvoorzieningen. De opvang op de Schuilhoeve en het ‘voormalig’ politiebureau in Grootebroek is, vanaf het moment van verhuizing, voor de periode van één jaar. Deze periode kan eventueel verlengd worden met een jaar. Dit hangt nauw samen met de situatie in Oekraïne. Omwonenden van beide locaties zijn door de gemeente per brief geïnformeerd over de komst van de Oekraïense vluchtelingen.