STEDE BROEC - De gemeente Stede Broec opent een meldpunt voor gedupeerde inwoners van de landelijke toeslagenaffaire. In Stede Broec gaat het om zo’n 15 gezinnen. De gemeente wil hulp bieden aan deze inwoners op het gebied van wonen, het gezin en de kinderen, gezondheid en werk. Dit kan via bestaande regelingen en maatwerkvoorzieningen, afhankelijk van de situatie waarin de inwoners nu zitten.

Impact is groot
De gemeente Stede Broec is op zoek naar inwoners die gedupeerd zijn door de toeslagenaffaire. Niet iedereen is bekend bij de gemeente. Dit komt onder meer omdat de Belastingdienst geen persoonsgegevens verstrekt. De impact van deze situatie kan groot zijn. Sommige ouders hebben hoge schulden als gevolg van deze toeslagenaffaire, wat stressvolle situaties kan opleveren voor ouders en kinderen.

Welke hulp kan de gemeente bieden?
‘De gemeente kan de vorderingen niet betalen, maar wel hulp bieden op levensgebieden wonen, financiën, gezondheid, werk of dagbesteding en in de gezinssituatie. Voorbeelden hiervan zijn begeleiding door een gezinscoach of hulp en doorverwijzing bij psychische klachten.

Melden bij de gemeente
De gemeente Stede Broec wacht niet af wat er nog gaat komen en wil gezinnen, die in een nijpende situatie terecht zijn gekomen als gevolg van de toeslagenaffaire, proactief helpen. Wij nodigen inwoners, die hierdoor getroffen zijn, uit contact op te nemen met de gemeente via 140228 of 0228-510111. Een medewerker van de gemeente die aanspreekpersoon is voor het helpen van deze inwoners neemt dan zo snel mogelijk contact op voor een persoonlijk gesprek.

Toeslagenaffaire
Op het moment dat mensen hun eigen bijdrage voor kinderopvang te laat betaalden, vorderde de Belastingdienst grote sommen terug. Soms zelfs jarenlange betaalde bedragen. Veel mensen zijn daardoor in de problemen gekomen, verloren hun huis, raakten hun baan of partner kwijt. De Belastingdienst gaat kijken of er gegevens kunnen worden uitgewisseld. Tot die tijd is het aan ouders zelf om zich bij de gemeente te melden. De gemeente Stede Broec hoopt dat ouders die stap nemen.