BOVENKARSPEL - Burgemeester en wethouders van Stede Broec zijn positief over het plan voor uitbreiding van camping De Gouwe Stek in Bovenkarspel. De komende 10 jaar wil de camping groeien naar 100 kampeerplaatsen. Het college stelt de gemeenteraad voor het bestemmingsplan te wijzigen voor het uitbreidingsplan van de camping.

De campingeigenaar ziet door groei van de recreatieve sector een toename in de vraag naar kampeer- en camperplaatsen. Het 10-jarenplan voor de camping aan De Gouw gaat uit van een groei van het aantal kampeerplekken van 50 naar 100 waarvan 14 plekken voor campers. Het huidige bestemmingsplan biedt geen ruimte voor deze groei. Daarom stelt het college de gemeenteraad voor het bestemmingsplan te wijzigen. Naast de 50 kampeerplekken die nu zijn toegestaan biedt het huidige bestemmingsplan al ruimte aan een groepsaccommodatie, 5 trekkershutten, een boerenlandwinkel en het blotevoetenpad.

Stimuleren recreatieve sector
De uitbreiding van de camping past in de Toekomstvisie Stede Broec 2014-2024. Het vergroten van de recreatieve sector is daarin een van de ambities. De gemeente werkt daarom graag mee aan initiatieven in de toeristische en recreatieve sector. Wel met als voorwaarde het behoud van de ruimtelijke kwaliteit. Ook de regio en de provincie zijn positief over het plan.

Wethouder Nico Slagter is blij met het uitbreidingsplan voor de camping: “De camping is een belangrijk vorm van recreatie in onze gemeente die nu al in een grote behoefte voorziet. Ook past de camping goed in de omgeving. Het is een hele mooie locatie met veel recreatiemogelijkheden in de buurt zoals het nabijgelegen Streekbos, de wandel-, fiets- en vaarroutes, Broekerhaven en het Markermeer. Ook ons winkelcentrum, partycentrum Happy Days en de historische steden Enkhuizen Hoorn en Medemblik biedt toeristen op de camping volop mogelijkheden om Stede Broec en omgeving te ontdekken.”

Passend in omgeving
De campingeigenaar heeft overleg gevoerd met omwonenden en naar aanleiding daarvan rekening gehouden met de plek waar de nieuwe kampeerplaatsen komen. Naast de uitbreiding van het aantal kampeerplaatsen worden de sanitaire voorzieningen aangepast en komen er meer parkeerplaatsen. De beplanting is ook onderdeel van het uitbreidingsplan. De gemeente heeft het beplantingsplan beoordeeld en vindt dit goed passen bij de uitstraling van de bestaande landschappelijke omgeving.

Planning besluitvorming
Het voorstel voor wijziging van het bestemmingsplan staat op de agenda van de commissie Grondgebiedzaken van 14 februari. De raad neemt hierover op 3 maart een besluit. Na vaststelling door de raad volgt de bekendmaking van het besluit en is het nog mogelijk hiertegen in beroep te gaan.