STEDE BROEC - Er worden regelmatig veel fietsen gestolen op station Bovenkarspel – Grootebroek. Om dit probleem aan te pakken zetten wij in op meer toezicht bij het treinstation Bovenkarspel – Grootebroek.

Gastheren/vrouwen

Per 1 december 2021 komen twee gastheren/vrouwen toezicht houden bij het treinstation. Dit plan is tot stand gekomen na gesprekken met WerkSaam Westfriesland, de landelijke NS-manager van fietsenstalling en de lokale station manager. Door de zichtbare aanwezigheid van twee gastheren/vrouwen hoopt de gemeente dat vandalisme en fietsendiefstal wordt voorkomen. De gastheren/vrouwen zorgen voor toezicht, het onderhouden van het groen en het schoonhouden van het stationsgebied. Ook bieden zij hulp bij het gebruik van de NS-automaat.

WerkSaam Westfriesland

Om deze functies in te vullen heeft de gemeente hulp gezocht bij WerkSaam Westfriesland. WerkSaam helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op weg naar werk. Het invullen van de toezichtfunctie bij de fietsenstalling draagt bij aan de ontwikkelkansen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Evaluatie
Over een half jaar beoordelen wij of het project verder wordt ingezet. WerkSaam onderzoekt de mogelijkheid om het takenpakket uit te breiden. Denk hierbij aan het opzetten van een toeristisch informatiepunt of het aanbieden van fietsreparatieservice. Dit gebeurt in samenwerking met lokale ondernemers.