STEDE BROEC - Inwoners van Stede Broec met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm kunnen een eenmalige energietoeslag krijgen. Mensen die aan de voorwaarden voldoen en die bij de gemeente bekend zijn, ontvangen de energietoeslag automatisch op hun rekening. Inwoners die de toeslag niet automatisch hebben ontvangen, kunnen deze vanaf 5 december 2023 zelf (laten) aanvragen.

Energietoeslag van € 600 tot € 1200 Inwoners met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum krijgen € 1.200. Mensen met een inkomen tussen 120% en 130% van het sociaal minimum krijgen € 400.  Daarnaast geldt een vermogenstoets. Alleenstaanden met een vermogen boven € 7.605 en samenwonenden/gehuwden boven € 15.210 hebben geen recht op de energietoeslag 2023.  

Voorwaarden voor de toeslag  

· Iemand woont in de gemeente Stede Broec en is Nederlander of daarmee gelijkgesteld op grond van het verblijfsdocument 
· Woont zelfstandig en betaalt iedere maand woonkosten (huur of hypotheek) en de kosten van gas en elektriciteit 
· Het (gezamenlijke) inkomen in september 2023 is niet hoger dan 130% van de voor die persoon geldende bijstandsnorm 
· Voor alleenstaanden mag het vermogen op 1 januari 2023 niet hoger zijn dan € 7.605 en als samenwonden/gehuwden niet hoger dan € 15.210. Overwaarde in de woning, de waarde van een auto, boot, scooter of brommer tellen niet mee als vermogen. 

Vanaf 5 december digitaal aan te vragen Wie aan de voorwaarden voldoet en het bedrag niet ontvangen heeft, kan vanaf 5 december de energietoeslag digitaal aanvragen via www.stedebroec.nl/energietoeslag. Inwoners die online zelf geen aanvraag kunnen doen of moeite hebben met digitale zaken, kunnen een papieren aanvraagformulier krijgen bij de balie van het gemeentehuis. Ook kunnen zij voor hulp bij het aanvragen terecht bij Ons Stede Broec.

De gemeente denkt mee bij financiële problemen  Wethouder Nico Slager: ‘Wij zijn ons bewust van de problemen die de hoge energiekosten voor sommige huishoudens met zich meebrengen. De gemeente heeft niet de financiële middelen om ieders problemen op te lossen. Het is nu wel anders dan de vorige keer. Toen kreeg iedereen tot 120% € 1.300 en dat was het. Omdat wij het verschil tussen 120% € 1.300 en 121% niets, te groot en niet uitlegbaar vonden, besloot het college om dit keer de groep tot 120% € 100 minder uit keren en de groep van 120% tot 130% € 400 uit te keren. Hiermee menen wij met hetzelfde totaalbudget een betere verdeling te maken.’
Slagter vervolgt: ‘Naast de energietoeslag zetten we budgetcoaches in. Daarnaast is er ‘de Geldkrant’, met bespaartips. Als u in de financiële problemen komt, neemt u dan contact op met de gemeente via het verkorte telefoonnummer 140228. Dan kijken wij samen naar de mogelijkheden.’