STEDE BROEC - Wethouder Thijs Visser van de gemeente Stede Broec sprak de afgelopen periode met vertegenwoordigers van verschillende culturele - en maatschappelijke organisaties, sportverenigingen in de gemeente en van omliggende horecabedrijven aan het Streekplein. Zij spraken over mogelijke initiatieven om het Streekplein in Bovenkarspel bruisender te maken. De gemeenteraad stelt hiervoor namelijk een subsidiebedrag van in totaal €10.000 beschikbaar. Per activiteit kan een organisatie maximaal €2.500 aanvragen. Mensen met leuke ideeën kunnen contact opnemen met de wethouder.


Leuke activiteiten voor en door inwoners mogelijk maken op het plein Thijs Visser: ‘Als je een idee hebt laat het ons dan vooral weten. We gaan graag met iedereen die ideeën heeft in gesprek, om te kijken hoe we kunnen helpen. Als gemeente willen we vooral niet voorschrijven wat er moet gebeuren. Ik hoop dat deze subsidie mensen inspireert om met en voor elkaar een leuke activiteit te organiseren op het Streekplein, zodat we samen een bruisend Streekplein kunnen creëren.

Initiatiefnemers kunnen nu subsidie aanvragen voor activiteiten in 2024 Vanaf nu kunnen mensen een subsidie aanvragen voor een activiteit in 2024. De gemeente stelt een subsidiebedrag van €10.000 beschikbaar voor 2024. Per activiteit kan iemand maximaal €2.500 aanvragen. De verdeling van het subsidiebudget gaat volgens het principe ‘Wie het eerst komt, die het eerst maalt’. De aanvraagdatum is daarbij leidend. De wethouder voegt hieraan toe: ‘Maar we gaan graag in gesprek met álle initiatiefnemers om te kijken of en hoe we ideeën kunnen combineren en wat mogelijk is.’

Persoonlijk of namens organisatie of stichting de subsidie aanvragen Inwoners van Stede Broec die een activiteit of evenement op het Streekplein willen organiseren kunnen de subsidie aanvragen als persoon óf namens een vereniging of stichting. Het moet dan gaan om een organisatie met volledige rechtspersoonlijkheid zonder winstoogmerk. De subsidie aanvragen kan via www.stedenbroec.nl, via www.stedenbroec.nl/bruisend-streekplein/