STEDE BROEC - Vanaf 1 januari 2020 is het wettelijk mogelijk om via de digitale weg geboorteaangifte te doen. Vanaf dat moment hoeft de aangever niet meer naar het gemeentehuis te gaan om de geboorte van zijn/haar kind te melden. De geboorteakte hoeft ook niet meer door de aangever te worden ondertekend.

De gemeente Stede Broec biedt vanaf 15 juni de mogelijkheid om via de digitale weg geboorteaangifte te doen.

Wie kan digitaal geboorteaangifte doen?
Niet iedereen kan geboorteaangifte via de digitale weg doen. Dit recht is voorbehouden aan:
  • De vader
  • De moeder
  • De meemoeder

Voorwaarden
Om digitaal geboorteaangifte te doen, moeten de volgende formulieren bij de aangifte worden bijgevoegd:
  • Een verklaring van de verloskundige/arts, waarin wordt verklaard dat de geboorte heeft plaatsgevonden. In de verklaring zijn de gegevens van het kind, de geboortedatum en de gegevens van de moeder vermeld. Wij accepteren iedere vorm van de verklaring, een e-mail met de gegevens is voldoende.
  • Wanneer het kind vóór de geboorte is erkend, een akte van erkenning ongeboren vrucht.
  • Een donorverklaring van de stichting Donorgegevens, wanneer de moeder en de meemoeder zijn gehuwd/geregistreerde partners zijn. Wanneer de Donorverklaring niet kan worden verkregen, omdat bijvoorbeeld de donor niet anoniem is, een akte van erkenning ongeboren vrucht.