STEDE BROEC - Op donderdag 21 maart, de Dag van de Leerplicht 2019, werd het recht op onderwijs en ontwikkeling van kinderen en jongeren in Nederland gevierd.


In 2019 ligt de focus op de transitie van leerplicht naar het recht op onderwijs en ontwikkeling verder in gang te zetten. Niet ieder kind voelt zich thuis binnen het reguliere onderwijssysteem, sommige kinderen hebben extra hulpmiddelen nodig of staan wellicht met 1-0 achter door een moeilijke thuissituatie of hun gezondheid.

Recht om te leren en te ontwikkelen

Iedere jongere heeft het recht om te leren en zich te ontwikkelen. Het doel van deze dag is dan ook om dit leer- en ontwikkelrecht extra onder de aandacht te brengen bij de jongeren zelf, hun ouders, scholen, politici en bestuurders.

In Nederland is het recht op onderwijs goed geregeld, maar zijn nog steeds jongeren die zonder diploma of startkwalificatie van school gaan. Hoe vinden ook zij een fijne plek in de maatschappij? Hoe kunnen zij zich ook optimaal ontwikkelen?

In gesprek

De wethouders uit Westfriesland kwamen op deze dag bij elkaar voor een bezoek aan het jongerenloket in Hoorn en aansluitend een werklunch met de leerplichtambtenaren uit de regio. Vanuit Stede Broec was wethouder Lydia Groot hierbij aanwezig.