STEDE BROEC - Binnen de gemeente Stede Broec wordt belasting geheven op het houden van honden. Voor deze belasting geldt een aangifteplicht. Wie in Stede Broec woont en een hond, of meerdere honden heeft, moet dit melden. Dit kan via DigiD of bij de balie.

Start controle hondenbelasting
Vanaf 23 september start de controle op de hondenbelasting. Controleurs bellen bij elke woning aan en stellen vragen over het al of niet hebben van honden. Dit gebeurd van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 uur tot uiterlijk 20.00 uur. Uiteraard kunnen de controleurs zich legitimeren met een door de gemeente verstrekt legitimatiebewijs.

Aangeven van een hond
Misschien heeft u sinds kort een hond en heeft u nog geen aangifte gedaan. Op onze website www.stedebroec.nl vindt u meer informatie en kunt u dit via uw DigiD melden. Een aangifteformulier is ook verkrijgbaar aan de balie in het gemeentehuis.

Meer weten?
Voor vragen kunt neemt u contact op via 0228-510111.