BOVENKARSPEL - De Historische Vereniging 'Oud Stede Broec' heeft haar Algemene Ledenvergadering, die gepland stond op 30 oktober a.s. in het Vereenigingsgebouw de Tuf te Bovenkarspel, geannuleerd.


Digitaal alternatief
De aangepaste agenda wordt nu geplaatst op www.oudstedebroec.nl . Leden die vragen hebben of niet kunnen instemmen met voorstellen, kunnen dit per email bekend maken. Dit kan tot uiterlijk 31 oktober 2020 via de secretaris van de vereniging. Wie geen vragen of bezwaren heeft, hoeft niet te reageren. Door deze actie hoopt het bestuur toch de jaarlijkse verantwoording te hebben afgelegd.

Programma 2020: steeds geplaagd door corona
Aanvankelijk was de Algemene Ledenvergadering gepland op 24 april. Zoals we weten was dat midden in de 'lock-down' vanwege deze virusplaag. De hoop was gevestigd op het najaar, maar Covid-19 was na de zomervakantie nog steeds niet helemaal bedwongen. Wél heeft de Historische Vereniging begin september nog een inhaalslag kunnen maken met de expositie over 75 jaar Bevrijding.

Ook de 'Open Huis' - rondleidingen door het museale pand op de eerste zaterdagen van de maand komen voorlopig te vervallen.