STEDE BROEC - Burgemeester Ronald Wortelboer heeft op 26 april vijf inwoners van Stede Broec in het zonnetje gezet vanwege hun grote verdiensten voor de gemeenschap. Karin Brinkkemper-Ruiter, Annie van der Gulik-Groot, Dirk Rood, Jos de Koning en Marry de Ridder-Verdonschot ontvingen de versierselen die horen bij de Orde van Oranje-Nassau.


Karin Brinkkemper-Ruiter, Grootebroek


Mevrouw Karin Brinkkemper-Ruiter is sinds 1973 actief voor tafeltennisvereniging Stede Broec (TTV). Hier begon ze als jeugdlid. Sinds de jaren ’80 bekleedt zij een bestuursfunctie bij de verening. Eerst voor TTV Treffers uit Bovenkarspel en na de fusie van Treffers met TTV Dito uit Grootebroek bij de fusievereniging TTV Stede Broec. Het bestuur van TTV Stede Broec draagt mevrouw Karin Brinkkemper-Ruiter aan voor een Koninklijke Onderscheiding. Aanleiding voor dit verzoek is het feit dat Karin het bestuur heeft meegedeeld dat zij stopt met haar bestuursfuncties.

Annie van der Gulik-Groot, Lutjebroek


Mevrouw Annie van der Gulik-Groot heeft verschillende functies bekleedt binnen onze gemeente. Zo was zij secretaris en bestuurslid bij Parochie Heilige Sint-Nicolaas in Lutjebroek van 1983 tot 2016. Ook is actief geweest bij Peuterspeelzaal De Peuterhorn als leidster/vrijwilligster. Momenteel is mevrouw van der Gulik-Groot sinds 2004 bestuurslid, vrijwilliger en lid van coördinatieteam bij de Wereldwinkel. Ook is zij sinds 1999 actief als bestuurslid bij Begrafenis en crematievereniging Sint-Nicolaas.

Dirk Rood, Grootebroek


De heer Dirk Rood is sportief aangelegd en is sinds 1995 actief als trainer/vrijwilliger bij Streker Atletiek Vereniging (SAV). Hier is hij al meer dan 25 jaar vrijwilliger en inspireert hij de vereniging bij het uitoefenen van de sporten. Ook is meneer Rood sinds 2005 actief als trainer bij de Streker Survival Run (SSV) dit doet hij een keer per maand aan de 18+ leden. Naast atletiek is meneer Dirk Rood actief geweest bij voetbalvereniging De Zouaven. Hier is heeft hij vijf jaar conditietraining gegeven aan de jeugd.

Jos de Koning, Bovenkarspel


De heer Jos de Koning is al meer dan 40 jaar betrokken bij volleybalvereniging Simokos. Als actief lid heeft meneer de Koning bijgedragen aan de groei en bloei van de vereniging. Zo is hij bestuurslid, trainer/coach en scheidsrechter. Ook is meneer de Koning sinds 2013 lid van het Verantwoordingsorgaan van Stichting Pensioenfonds Atradius Nederland. Hier is hij vertegenwoordiger namens gepensioneerden. Sinds 2016 is meneer de Koning actief als vrijwilliger bij Ons Stede Broec/Wonen Plus en sinds 2020 lid van de WMO-adviesraad Stede Broec. Ook is meneer de Koning figurant geweest bij Nederlandse Opera van 2016 tot 2018.

Marry de Ridder – Verdonschot, Grootebroek


Mevrouw Marry de Ridder-Verdonschot is binnen onze gemeenten zeer actief op verschillende vlakken. Zo was zij van 2002 tot 2020 vrijwilligster en bestuurder bij De Zonnebloem in Stede Broec. Ook voor de Zonnebloem West-Friesland is mevrouw de Ridder – Verdonschot actief geweest als voorzitter van 2008 tot 2020. Daarnaast is mevrouw de Ridder – Verdonschot sinds drie jaar actief bij Krachtig, Betrokken en Ondernemend (KBO) in Grootebroek. Hier is zij voorzitter en bekommert zij zich over de leden.